Agenda

 

 

       

Ukraina

Asocjacja Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy

KonferencjaRektorów

   PolskichUczelni

   Technicznych

Rzeczpospolita Polska

 

Wersja robocza, stan na 30.10.2014.

 

Ukraińsko-Polskie Forum
Asocjacji Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy i Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

 

   "Techniczna edukacja – dla przyszłości Europy "

 

Języki Forum: ukraiński, polski, angielski

 

PROGRAM

 

6-9 listopada 2014 roku

 

Narodowy Uniwersytet

 

«Politechnika Lwowska»

 

Lviv, Ukraina

 

www.lviv.edu.ua

 

CZWARTEK, 6 listopada

 

 

Przyjazd uczestników do Lwowa

Zakwaterowanie w hotelach.

19.00 – 21.00

(miejsceprowadzenia?)

Welcom eparty

 

PIĄTEK, 7 listopada

 

8.30 – 9.00

NarodowyUniwersytet

«Politechnika Lvivska»

Rejestracja uczestników Forum

Rejestracja przedstawicieli mediów masowych

9.00 – 10.00

sala obrad

Rady Naukowej

NarodowegoUniwersytetu

«Politechnika Lvivska»

Otwarcie Forum

(synchroniczne tłumaczenie)

W prezydium: JBobało, A.Sadowyj, М. Zgurowski, Т. Więckowski, М. Stricha, HLitwin

Rektor Narodowego Uniwersytetu "Politechnika Lvivska" JBobało otwiera Forum.

Wystąpienie powitalne:

 

Andrij Sadowyj, Prezydent miasta Lwow

Tadeusz Więckowski, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), Rektor Politechniki Wrocławskiej

Maksym Stricha–zastępca Ministra edukacji i nauki Ukrainy

Jego Ekscelencja HenrykLitwinAmbassador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej Ukrainie

Mychajło Zgurowski przewodniczący rady Asocjacji Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy, rektor Narodowego Uniwersytetu Technicznego «Kijowski Instytut Politechniczny»

«Wector Europejski szkolnictwa wyższego Ukrainy w nowej dziedzinie prawodawstwa»

10.00 – 11.30

sala obrad

Rady Naukowej

NarodowegoUniwersytetu

«Politechnika Lvivska»

Sesja tematyczna № 1

«Współpraca uczelni technicznych i przemysłu w kształtowaniu sylwetki współczesnego inżyniera»

(czas wystąpień do 8 minut)

Moderatory: М. Zgurowski, Т. Więckowski

 

1.Gennadiy Piwniak, Ukraina, zastępca przewodniczącego rady Asocjacji Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy, Rektor Narodowego Uniwersytetu Górniczego

«Doświadczenie integracji uczelni technicznych Ukrainy i przemysłu w kształtowaniu nowoczesnego modelu inżyniera»

2.Lech Dzienis, Polska, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Politechniki Białostockiej

«Rozwój segmentu konkurencyjności w programach edukacyjnych szkolenia inżyniera»

3. Yevgeniy Bondarenko, Ukraina, dyrektor akademii DonieckiegoTowarzystwa paliwowo-energetycznego (ДТЕК)

«Doświadczenie szkolenia inżynierów dla DTE

4. Stanisław Bielecki,Polska,Rektor Politechniki Łódzkiej

«Biogospodarka, jeden z wiodących kierunków reindustrializacji Europy - szanse dla rozwoju współpracy uczelni Polski i Ukrainy»

5.Tamara Kaczała, Ukraina, Rektor Czerkaskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego

«Innowacyjne technologie edukacyjne szkolenia dla specjalistów IT w uczelniach technicznych w Ukrainie»

6. 6. Andrzej Titko, Polska, Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

«Doświadczenia Akademii Górniczo-Hutniczej we współpracy z przedsiębiorstwami wysokiej technologii»

7. Gennadiy Yesaulov, Ukraina, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia «МЗ "Dniprostal

8. Oleksandr Degtiariov, Ukraina, Konstruktor Generalny
                                    
Dyrektor Generalny КБ "Pivdenne"

9.Leonid Sziman, Ukraina, DyrektorGeneralny ДП
                                 «НВО "
Pavlogradski zakład chemiczny

10.Przedstawiciel "ІТ-Аsocjacji" Ukrainy (zaprasza
                                                     Politechnika Kijowska, W.I.Timofejew)
.

11. Petro Worobienko, Ukraina, Rektor Odeskiej Narodowej Akademii Telekomunikacji o imieniu О.SPopowa

«Rola aktywności przemysłowej Odeskiej Narodowej Akademii Telekomunikacji o imieniu О.S. Popowa w zapewnieniu jakościedukacji»

 

12. Iring Wasser, Managing Director of Accreditation Agency Specialized in Accrediting Degree Programs in Engineering, Informatics, the Natural Sciences and Mathematics (ASIIN)
                                                                                         Consult

«Współczesne wymagania do modelu inżyniera europejskiego wpomiarachdziałalności ASIIN» (уточнюється?)

11.30 – 12.00

(miejsce?)

Zdjęciewspólne.

Przerwa na kawę.

Przedstawiczeli mediów masowych w ten czas będą mieli mozliwość przeprowadzać wywiad u uczestników Forum.

12.00 – 13.30

(miejsce?)

Sesja tematyczna № 2

«Gwarancje jakości w wyższym szkolnictwie technicznym. Europejska akredytacja.»

(czas wystąpień do 8 minut)

Moderatory: LToważniański,
WSiwiński

1.Leonid Toważniański, Ukraina, zastępca przewodniczącego rady Asocjacji Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy,Rektor Narodowego Uniwersytetu Technicznego «Charkowski Instytut Politechniczny»

«Zapewnienie kontroli jakości w szkolnictwie wyższym technicznym w Ukrainie. Stan, problemy, perspektywy»

2. Stanisław Wincenciak,Polska, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej

«Rola współpracy ukraińsko-polskiej w podnoszeniu jakości kształcenia inżynierskiego - doświadczenia Politechniki Warszawskiej»

3. Mikołaj Kiriuchin, Ukraina, Prezes Unii zjednoczeń naukowych i inżynieryjnych Ukrainy (The Union Scientific and Engineering Associations Ukraine)

Dirk Boszar, Sekretarz Generalny Federacji stowarzyszeń inżynieryjnych Europy (FEANI, European Federation of National
                                                             Engineering Associations)

 

Bernard Remaud, PrezydentEuropejskiejSieciAkredytacjiEdukacjiInżynierskiej(European Network for
                                       Accreditation of Engineering Education)

«Europejskacertyfikacjainżynierów: paszport inżyniera i                  zapewnienie jakości»

4. Bogdan Macukow,Polska, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT)

«Kształcenie inżynierów i akredytacja kierunków technicznych w Polsce i Europie»

5. Miła Zarch, PrzedstawicielCentral and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (CEENQA)

«Gwarancjejakości wykształcenia wyższego: wymiar Europy Zachodniej. CEENQA»

 

6. Petro Jasnij, Ukraina, Rektor Ternopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Ivana Pul'uja

«Polskiedoświadczeniawprogramachedukacyjnychdwóch dyplomówjakojeden z czynnikówgwarancjijakościwykształceniatechnicznego»

7. Waldemar Siwiński,Polska, Wiceprezydent międzynarodowej organizacji IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, Prezes Fundacji Edukacyjnej"Perspektywy"                                                        

«Międzynarodowe rankingi uczelni a jakość kształcenia - wnioski dla uczelni technicznych»

13.30 – 15.00

Przerwa obiadowa

15.00 – 16.00

Sesja Tematyczna № 3

«Międzynarodowy wymiar badań naukowych. Priorytetowe kierunki wspólnego udziału uczonych z Polski i Ukrainy w konkursach Unii Europejskiej, zwłaszcza związanych z programami Horizon 2020 i Erasmus+»

         (czas wystąpień do 8 minut)

Moderatorzy: Y. Bobalo,
M. Tukiendorf

 

1. Jerzy Bobalo, Ukraina, Rektor Narodowego Uniwersytetu
                                                                      "Politechnika Lwowska"

«Doświadczenie międzynarodowej współpracy naukowej i technicznej Narodowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska"z system naukowym, edukacyjnym a innowaczjnym Rzeczypospolitej Polski»

2.Marek Tukiendorf, Polska, Rektor Politechniki Opolskiej

«Międzynarodowa współpraca KRPUT i jej znaczenie dla rozwoju innowacyjności w Polsce i Europie»

3.Egor Dubiński, Ukraina, PierwszySekretarz
MisjaUkrainydoUE, Koordynator krajowy
programu Unijnego "Horyzont 2020" na Ukrainie

«Międzynarodowe wymiary badań. Priorytetowe kierunki wspólnych projektów naukowców Ukrainy i Polski do udziału w konkursach odpowiednio do kierunków programów Unii Europejskiej, w szczególności, –
                     Horizon 2020
a ERASMUS+»

4.Henryk Sobczuk, Polska,Dyrekto Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie

«Nowe horyzonty współpracy uczonych Polski i Ukrainy»

5.Alfred Forchel, Niemcy,Rektor Uniwersytetu w Würzburgu

(do potwierdzenia)

16.00 – 16.30

Przerwa na kawę

16.30 – 18.00

Sesja Tematyczna № 4

«Innowacyjne ukierunkowanie współpracy naukowo-technicznej uczelni Polski i Ukrainy»

(czaswystąpień do 8 minut)

Moderatorzy: M. Zgurovsky,
T. Vetskovsky

1.Tomasz Łodygowski,Polska, Rektor Politechniki Poznańskiej

«Innowacyjne programy współpracy międzynarodowej»

 

2. Włodzimierz Oniszczenko,Ukraina, Rektor Połtawskiego
         Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Jerzy Kondratuka

«Innowacyjna Współpraca Naukowa i Edukacyjna naukowców Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego imJerzy Kondratuka i uniwersytetow Rzeczypospolitej Polskiej»

3. «Połączenie Edukacji, Nauki a InnowacjiGłówna Droga Rozwoju Europejskiego Systemu Wykształcenie Wyższego»
                                                                      

 

4.Eustachy Krzyżaniwski,Ukraina, Rektor Iwano-Frankowskiego Narodowego Instytutu Nafty i Gazu

«Doświadczenie współpracy uniwersytetu z uczelniami wyższymi Rzeczypospolitej Polskiej»

 

5. Bogdan Antoszewski, Polska, Prorektor Politechniki Świętokrzyskiej

«Współpraca Politechniki Świętokrzyskiej z uczelniami ukraińskimi w zakresie innowacyjnych technologii.»

6. Roman Dyczkowski, Ukraina,GłowaDziału edukacyjno-Badawszego Narodowego Uniwersytetu Górniczego

«Współpraca naukowa i edukacyjna między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską. DoświadczenieNarodowego
UniwersytetuGórniczego»

7.OleksanderWieliczko, Ukraina, Rektor Narodowej Akademii Hutniczej Ukrainy

«Orientacja innowacyjna współpracy naukowo-technicznej naukowców Narodowej Akademii Hutniczej Ukrainy a uczelniami wyższymi Rzeczypospolitej Polskiej»

18.00 – 18.30

Podsumowanie (M. Zgurovsky, T. Więckowski)

18.30 – 18.45

Wyjazd z Narodowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska"

19.00 – 21.00

Uroczysta kolacja

 

Sobota, 8 listopada

 

9.00

W ciągu
dnia

Wizyta (opcjonalnie) doobiektówLwowaipozanim, spotkania dwustronne, negocjacje, podpisanie opracowanych umów.

Czas wolny.

   

niedziela, 9 listopada

od 9.00

Wyjazd

 

Innowacje i Technologię NUG

Дослідницька платформа НГУ

 

Gośćie

017271
Dzisiaj
Miesiąc
Łącznie
2
211
17271