Ключові проблеми для обговорення в рамках Українсько-Польського Форуму Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Конференції ректорів технічних університетів Республіки Польща "Технічна освіта – для майбутнього Європи"

1. Гарантії якості вищої технічної освіти.
Європейська акредитація спеціальностей технічних університетів. Польський досвід.

2. Зв’язок технічних університетів та промисловості при визначенні сучасних вимог до моделі європейського інженера.
3. Міжнародні виміри наукових досліджень.
Пріоритетні напрями спільних проектів вчених України та Республіки Польща для участі в конкурсах за напрямами програм Європейського Союзу, зокрема, – Horizon 2020 та ERASMUS+.
4. Інноваційна спрямованість науково-технічного співробітництва вчених технічних університетів Республіки Польща і України.
5. Співпраця студентських організацій та європейська мобільність.